Kanadassa CBC saa kuntoutuspua, Suomessa Yle vasta joutumassa konservatiivien hivutukseen

 

Kun Kanadassa yleisradiolaitos CBC tekee hidasta paluuta  neoliberaalien ja arvokonservatiivien yhteiskuntanäkemyksen  kynsistä,  Suomessa  Yleisradio on sinne vasta  joutumassa.   Viive on noin kymmenen vuotta.

Suomessa kampanjan painopiste lienee  ainakin aluksi  Ylen  taloudellisten vaikutusten rajaamisessa  ja  tilan tekemisessä  kaupallisille  taloille.  Kanadassa  pontimena oli heti alkuun myös arvokonservatiivisuus, joka kumpusi pääministeri  Stephen Harperin  (virassa 2006-2015) uskonnollisesta vakaumuksesta. (Tosin en epäile Ylen toimintaa arvioivan tehtäväryhmän piirissä  yksilötasolla  toivottavan vaikkapa homofobian nostamista arvostettuun asemaan Pasilassa ja sen ohjelmissa.)     Kanadassa konservatiivit aloittivat myös  uuden oikeistohenkisen uutiskanavan kaupallisin voimin, mutta kanava lopetti jo ennen hallituksen vaihtumista viime vuonna.

Vertailu  Suomen ja Kanadan välillä ei voi olla täysin yhteismitallista, koska jo Harperin hallituksen  aloittaessa  CBC:n näivettämisen,  radio- ja tv-laitos oli  toiminnallisesti heikommassa  kunnossa ja  tehtäviltään rajatumpi  kuin  nykyinen Yle Suomessa.  On myös muistettava, että   CBC:n ranskankielinen puoli on  täysimittainen mediatalo, ei  Ylen ruotsinkielisen yksikön tapainen suppea versio.

Justin Trudeaun hallitus on luvannut korotuksia  CBC:n  määrärahoihin (noin 150 miljonaa vuodessa).  Paluu entiseen kestää kuitenkin vuosia  ja  osa yhtiön julkisen palvelun perinteestä on ehtinyt  näivettyä.

Koska julkinen rahoitus on jo vuosia ollut riittämätöntä, CBC on lähettänyt  mainoksia  televisiossa. Tämä ei ole kansainvälisesti poikkeuksellista, niinhän tehdään myös Saksassa lupamaksuista huolimatta.   CBC:n  budjettirahoitus  on viime vuosina ollut noin 1.2 miljardia Kanadan dollaria ja tulot mainoksista vajaat 350 miljoonaa. Mitään erillistä ”yleveroa” ei ole, vaan raha on budjetissa vapaasti määriteltävissä.  Lupamaksuja ei ole ollut koskaan.  Kun konservatiivit pudottivat rahoitusta edelleen 2014 CBC joutui aloittamaan mainosten ajamisen myös Radio 2:ssa ja Espace musique –kanavalla.

Kun Suomessa nyt puhutaan korostetusti vain Ylen nettipalvelujen haitallisuudesta kaupallisille toimijoille, kilpailunrajoitukselliset  vaatimukset Kanadassa kohdistuivat  myös perinteiseen yleisradiotoimintaan.  Kun Toronton kaupallisen klassisen musiikin radiokanava valitti CBC:n vastaavan kanavan haittaavan sen kuuntelijamääriä, CBC velvoitettiin heikentämään omaa kanavaansa. Se tehtiin mm lisäämällä ”world music” –sisältöä.  Johan ratingsit putosivat. Nyttemmin kanavalle on siis tullut myös mainoksia.

Maaliskuun lopussa 2015  CBC:n henkilökunta oli  vajaat 7500  henkilötyövuotta.  Budjettisupistusten seurauksena oli edellisvuonna lopetettu runsaat 700 työsuhdetta, mm tunnettuja urheilutoimittajia oli sanottu irti.

CBC:n heikentämisen ohella  Kanadan konservatiivit pyrkivät myös  luomaan  maahan CBC:n rinnalle  oikeistoleimaisen kaupallisen tv-uutiskanavan, koska  CBC:n ”valtaamisen” huomattiin olevan mahdotonta.  Hanke  lopulta epäonnistui.

Pääministeri Harper suorastaan näki vaivaa CBC:n näivettämiseksi.  Hän mm  tapasi (lounastamista NYC:ssä yritettiin ensin salata toimittajilta)  Rupert Murdochia ja pyysi apua ”vaihtoehtoisen uutistarjonnan” saamiseksi Kanadaan. ”Fox News” syntyi  Kanadaan nimellä Sun News Network keväällä 2011.  Hallitus halusi sille heti alkuun  ykkösluokan  jakelupaikkoja, mutta  sikäläisen viestintäviraston virkamiehet uskalsivat vesittää hankkeen.  Sun Newsin  oikeistohenkinen uutisvälitys  ei lopulta saanut riittävästi yleisöä,  ja kanava  suljettiin keväällä 2015. Loppuvaiheessa päivittäinen yleisö oli erään tiedon mukaan alle 10 000.

Sun Newsin tarussa on vähän samaa kuin  kanadalaista rahaa Suomessa polttaneessa arvokonservatiivisessa Suomi-TV:ssä.  Mutta mikä saattaa hyvinkin toimia USA:ssa, ei toimi  Suomessa  eikä  Kanadassakaan.

On huomattava, ettei perinteisten kaupallistenkaan tv-kanavien uutispolitiikka ollut aivan  konservatiivien mieleen, vaikka toisaalta  konservatiivit avoimesti suosivat  kaupallista CTV:tä mm tietojem tarjonnassa. ”Hyvin palvellut” CTV:n politiikan toimittaja  Mike  Duffy  palkittiin  senaattorin tuolilla, tosin hän aiheutti sitten käytöksellään harmia puolueelle.

CBC:n yleisötavoittavuus ei ole  Ylen luokkaa.  Viime vuonna  CBC:n englanninkielinen televisio tavoitti 8.4 prosenttia  prime time  yleisöstä.  Radio 1 ja  Radio 2  yhdessä  saavat 15.5 prosenttia.  Nettisivuilla  käy kuukausittain vajaat 7 miljoonaa ihmistä.   CBC:llä ei ole lainkaan  englanninkielistä ”nuorisokanavaa”  (tyyppiä YleX tai Xtrem), Radio 1 on yhdistelmä alueikkunoista  ja perinteisistä puheohjelmista. Radio2 pyrkii olemaan kulttuurikanava, kuten Ylessä rinnakkaisohjelma kauan sitten.

Mainokset